OneCNC Series Uppdateringar

Det här är en historia av alla OneCNC uppdateringar.

Du kan märka ibland kan det finnas ett hopp i versionsnummer.

Detta beror på intensiv och fortlöpande interna tester där vi noggrant testa versioner innan du släpper beprövade funktionsuppdateringar.


För att ladda ner uppdateringar, se vår OneCNC Uppdateringar sidan.

OneCNCXR8 Release 63.46

OneCNCXR8 Release 63.46 släpptes idag

I den här versionen:

Deburr - Mill Expert
Justeringar gjordes för att förbättra riktningskontrollen i Deburr -verktygsbanor.

Lager - Alla versioner
Korrigerade ett eventuellt fel med lagernamn om ett tomt lager valdes när Rensa tomma lager användes.
Korrigerat ett tomt lager1 skapades när en fil sparades och öppnades igen.

Svarvverktygsbibliotek
Näspangentposition för T -insats med C -hållare korrigerades.

Denna version av OneCNCXR8 63.46 är tillgänglig i OneCNC -uppdateringsservern för alla licensierade användare.

Läs mer ...

OneCNCXR8 Release 63.39

OneCNCXR8 Release 63.39 släpptes idag

I den här versionen:

Drill Hole Wizard Helix -strategi
Om konventionell riktning valdes skapades verktygsbanan på samma sätt som klättringsriktning
En onödig slinga vid materialtoppen har tagits bort

Svarv Groove groving och Groove finish
Beräkning av verktygsbanans svarvspår justerades för ett ovanligt fall där kombinationen av små filébågar och specifika ledigheter för slutvärden kan orsaka problem

DWG -import
Justeringar gjordes för att importera dwg för att förbättra hanteringen av japansk text

Flera visningsportar - vy rotera
Rotera vyn genom att dra mitten musknapp för att rotera den tidigare valda vyn

D förskjutningsvärde som inte bokförs i Mill-Turn-operationer
Efterutmatning ändrades för att tillåta användning av Cutter comp i Mill-Turn-operationer

SPRÅKUPPDATERINGAR
Uppdaterade japanska och koreanska översättningar

Denna version av OneCNCXR8 63.39 är tillgänglig i OneCNC -uppdateringsservern för alla licensierade användare.

Läs mer ...

OneCNCXR8 Release 63.38

OneCNCXR8 Release 63.38 släpptes idag

Skikten
Skärmpanelens display justerades

DWG -import
Justeringar gjordes till dwg -import för att förbättra hanteringen av koreanska lagernamn

Kvarn Flera delar
En möjlig krasch om 'Subroutines by multiple vices' användes felaktigt
Korrigerad i denna version

Kopiera och klistra
I vissa fall, om ett annat lager valdes när du klistrade in, klistrades enheten in på det ursprungliga lagret istället
Korrigerad i denna version

Denna version av OneCNCXR8 63.38 är tillgänglig i OneCNC -uppdateringsservern för alla licensierade användare.

Läs mer ...