OneCNCXR8 version 63.49

OneCNCXR8 Release 63.49 släpptes idag

I denna utgåva:

Filöversättning - Alla versioner
Importtiden för komplexa SolidWorks-filer har förbättrats
Justering för att möjliggöra upplindning av dåligt definierade SolidWorks cylinderobjekt

Mått - Alla versioner
Dimensionstoleransvärden har nu en oberoende decimalplacering

Områdesbearbetning - Bruksexpert
Hanteringen av vertikala ytor har förbättrats

Gradare - Bruksexpert
Beräkningstiden har reducerats för fall där den nedre Z-gränsen satts långt under modellens utbredning

Traditionell fickor - Mill
Traditionell fickor har justerats för att möjliggöra mikrofickor bearbetade med verktygsdiameter under 0,5 mm

Gängfräsning - Fräs
Beräkning av koniska gängverktygsbanor har optimerats

Språkuppdateringar
Den här utgåvan innehåller uppdaterade översättningar för traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, holländska, tyska och japanska.

Denna OneCNCXR8-version 63.47 är tillgänglig i OneCNC-uppdateringsservern för alla licensierade användare.

Läs mer ...