OneCNCXR8 Release 63.39

OneCNCXR8 Release 63.39 släpptes idag

I den här versionen:

Drill Hole Wizard Helix -strategi
Om konventionell riktning valdes skapades verktygsbanan på samma sätt som klättringsriktning
En onödig slinga vid materialtoppen har tagits bort

Svarv Groove groving och Groove finish
Beräkning av verktygsbanans svarvspår justerades för ett ovanligt fall där kombinationen av små filébågar och specifika ledigheter för slutvärden kan orsaka problem

DWG -import
Justeringar gjordes för att importera dwg för att förbättra hanteringen av japansk text

Flera visningsportar - vy rotera
Rotera vyn genom att dra mitten musknapp för att rotera den tidigare valda vyn

D förskjutningsvärde som inte bokförs i Mill-Turn-operationer
Efterutmatning ändrades för att tillåta användning av Cutter comp i Mill-Turn-operationer

SPRÅKUPPDATERINGAR
Uppdaterade japanska och koreanska översättningar

Denna version av OneCNCXR8 63.39 är tillgänglig i OneCNC -uppdateringsservern för alla licensierade användare.

Läs mer ...