OneCNCXR8 Release 63.14

OneCNCXR8 version release 63.14

Tråddialog
Det uppstod ett problem med anpassningen på det japanska språket i den här dialogrutan så vi justerade det i den här utgåvan.

Språkuppdatering
Det uppdaterades det japanska språket i den här uppdateringen.

Anställningspapper
Verktygssammanfattningen i arbetsbladet återspeglar nu filens användningsordning

OneCNCXR4-filer
Det rapporterades att text saknades i OneCNCXR8 som importerade OneCNCXR4-filer. Detta
korrigerades i den här utgåvan.

Växelfunktion
Orsaker till undantag korrigerades i vissa fall för den här versionen

OneCNCXR8 version 63.14 kommer att finnas tillgänglig i OneCNC-uppdateringsservern för alla OneCNCXR8-licensierade användare.

Läs mer ...