OneCNCXR2 7,57

Uppdatering 7.57 publicerades i juni 2006

Det finns inga nya funktioner i denna version över 7,51 men vissa saker har ändrats i betydelsen kea för användning och andra ändringar för att ta hand om några driftsproblem på grund av den nya funktionaliteten

Sänka första passage justerades.

Profile svep är nu aktiv.

Många andra justeringar gjordes för att rensa alla rapporterade problem i den nya funktionaliteten.

Välj ett verktyg har haft smärre ändringar i funktionaliteten.
När du väljer ett nytt verktyg förskjutningarna kommer alltid att vara samma som verktygsnummer.
De kommer bara att förändras om redigeras manuellt av användaren och då kommer de att bli frälst för insatsen.

Om du väljer ett nytt verktyg förskjutningarna blir då återigen samma som verktyg och skulle behöva redigeras igen om en användare kräver olika förskjutningar.

Notera:
Detta innebär att om du inte redigera dina förskjutningar de alltid kommer att vara samma som din verktygsnummer.

Läs mer ...