OneCNC XR9 Release 74.30

OneCNC XR9 Release 74.30 släpptes idag.

Denna uppdatering inkluderar justeringar baserade på kundrapporter och våra egna tester.
Förbättringar har gjorts för att:

CAD
Avancerad utrustning
Extrudera med avsmalning
Modell avfasning
Utskrift av text och mått

Filimport
dxf spline kurvimport
.stp och .sldprt import

Modellera verktygsbanor
Område Bearbetning på ytor som inte ingår i ett fast material

WireEDM
4-axlig verktygsbana på solid modell

Språkuppdateringar
Kinesiska, japanska och koreanska översättningar uppdateras i den här utgåvan

OneCNC XR9 Release 74.30 är nu tillgänglig i OneCNC-uppdateringsservern för OneCNC XR9-licensierade användare.

Läs mer ...