OneCNC XR9 version 74.04

OneCNC XR9 Release 74.04 släpptes idag.

Den här uppdateringen innehåller många mindre justeringar baserade på våra kontinuerliga interna tester och inkluderar även följande ändringar:

Tråd EDM
Postering av verktygsbana uppdaterad för bättre hantering av flera former i en verktygsbana.

Flödesbearbetning
Beräkning av verktygsbanor för flödesbearbetning har förfinats.

Språk kinesiska
Uppdaterade kinesiska språk för traditionella och förenklade har lagts till i den här utgåvan.

OneCNC XR9 Release 74.04 är nu tillgänglig i OneCNC-uppdateringsservern

Läs mer ...