Wydanie OneCNCXR8 63,49

OneCNCXR8 Release 63.49 został wydany dzisiaj

W tej wersji:

Tłumaczenie plików - Wszystkie wersje
Poprawiono czas importu złożonych plików SolidWorks
Dostosowanie umożliwiające odwijanie słabo zdefiniowanych obiektów cylindrycznych SolidWorks

Wymiary - Wszystkie wersje
Wartości tolerancji wymiarów mają teraz niezależne ustawienie miejsca dziesiętnego

Obróbka powierzchni - Mill Expert
Poprawiono obsługę powierzchni pionowych

Gratowanie - Mill Expert
Czas obliczeń został skrócony w przypadkach, w których dolna granica Z została ustawiona znacznie poniżej zakresu modelu

Tradycyjne kieszonki - Mill
Tradycyjne kieszenie zostały dostosowane tak, aby umożliwić obróbkę mikrokieszeni przy średnicy narzędzia poniżej 0,5 mm

Frezowanie gwintów - Mill
Zoptymalizowano obliczanie ścieżek narzędzia gwintów stożkowych

Aktualizacje językowe
Ta wersja zawiera zaktualizowane tłumaczenia chińskiego tradycyjnego, chińskiego uproszczonego, holenderskiego, niemieckiego i japońskiego.

Ta wersja OneCNCXR8 63.47 jest dostępna na serwerze aktualizacji OneCNC dla wszystkich licencjonowanych użytkowników.

Czytaj więcej ...