Wydanie OneCNCXR8 63,46

OneCNCXR8 Release 63.46 został wydany dzisiaj

W tej wersji:

Gratowanie - Mill Expert
Wprowadzono poprawki w celu poprawy kontroli kierunku w ścieżkach narzędzia Gratowanie.

Warstwy - Wszystkie wersje
Poprawiono prawdopodobny błąd nazwy warstwy, jeśli wybrano pustą warstwę, gdy użyto opcji Usuń puste warstwy.
Poprawiono pustą warstwę Layer1 utworzoną podczas zapisywania i ponownego otwierania pliku.

Biblioteka narzędzi tokarskich
Poprawiono pozycję styczną nosa dla wkładki T z uchwytem C.

Ta wersja 63.46 OneCNCXR8 jest dostępna na serwerze aktualizacji OneCNC dla wszystkich licencjonowanych użytkowników.

Czytaj więcej ...