Wersja OneCNCXR8 63.14.1

Wersja OneCNCXR8, wydanie 63.14

Okno dialogowe wątku
Wystąpił problem z wyrównaniem w języku japońskim w tym oknie dialogowym, więc poprawiliśmy to w tej wersji.

Aktualizacja języka
W tej aktualizacji pojawiła się aktualizacja języka japońskiego.

Arkusz pracy
Podsumowanie narzędzia w arkuszu pracy odzwierciedla teraz kolejność użycia pliku

Pliki OneCNCXR4
Zgłoszono, że brakuje tekstu w OneCNCXR8 importującym pliki OneCNCXR4. Zostało to
poprawione w tej wersji.

Funkcja przekładni
Powoduje wyjątek w niektórych przypadkach został poprawiony w tej wersji

Wersja OneCNCXR8 63.14 będzie dostępna na serwerze aktualizacji OneCNC dla wszystkich licencjonowanych użytkowników OneCNCXR8.

Czytaj więcej ...