OneCNCXR8 wydanie 62.30

Wydano OneCNCXR8 wersja 62.30

Wszystkie wersje

Funkcja drukowania została poprawiona, aby wydrukować prawidłowy kolor

Modelowanie

Więcej postępów w modelowaniu zostało wydanych w tej wersji.

Funkcja wytłaczania uległa dalszemu rozwojowi, szczególnie w wytłaczaniu ze stożkiem i powiązanym filetowaniem.

Import STEP i IGES Solidworks został zaktualizowany.

Tokarka

Symulacja funkcji licowania miała korektę w symulacji i wykończeniu licowania

Sekcję modelu tokarki opracowano w celu zapewnienia bardziej niezawodnej sekcji profilu.

Więcej poprawek do modeli oprawek tokarskich.

Ulepszono bibliotekę narzędzi tokarskich importujących stare, starsze pliki narzędzi do obsługi starych plików.

Wersje Mill

Wersje młyna zakończyły prace rozwojowe, aby pomóc w wykorzystaniu wydobytej geometrii drugiego gatunku głównie w kieszeniach.


Ta wersja OneCNCXR8 wersja 62.30 jest teraz dostępna na serwerze aktualizacji OneCNC.

Czytaj więcej ...