Aktualizacje Seria OneCNC

To jest historia wszystkich aktualizacji OneCNC.

Można zauważyć, czasami może być skok numerów wersji.

Wynika to z intensywnego i ciągłego testowania wewnętrznego, gdzie dokładnie przetestować wersje przed zwolnieniem sprawdzone aktualizacje funkcjonalne.


Aby pobrać aktualizacje, zobacz naszą OneCNC Aktualizacje strony.

Wydanie OneCNCXR8 63,51

OneCNCXR8 Release 63.51 został wydany dzisiaj

Głównym dodatkiem w tej wersji jest możliwość importowania plików SolidWorks 2022.

W tej wersji:

Tłumaczenie plików
Dodano import SolidWorks 2022.
Import został dostosowany do wydajnego importu złożonych lub słabo zdefiniowanych plików w formatach .stp i .igs.

Obrócone bryły
Dostosowano tworzenie obracanych brył ze złożonych przekrojów, aby poprawić wydajność.
Poprawiono dokładność geometrii wyodrębnionej z krawędzi obracanych brył.

Aktualizacje językowe
Ta wersja zawiera zaktualizowane tłumaczenia chińskiego tradycyjnego, chińskiego uproszczonego i koreańskiego.

Ta wersja 63.51 OneCNCXR8 jest dostępna na serwerze aktualizacji OneCNC dla wszystkich licencjonowanych użytkowników.

Czytaj więcej ...