OneCNCXR7 Release 52.11

OneCNCXR7 Version Release 52.11 har släppts.

OneCNCXR7 Version Update 52.11 är tillämplig på alla OneCNCXR7 versioner.

Hjälpfiler
Nya uppdaterade engelska hjälpfiler ingår i den här utgåvan.

Nya uppdaterade italienska hjälpfiler ingår i den här utgåvan.

översättare
Det finns många uppdateringar till STEP IGES Parasolid och Solidworks import översättare

Andra ändringar
Det har förekommit ett antal användarrapporterade mindre korrigeringar som ingår i denna utgåva.

OneCNCXR7 Version Update 52.11 är nu tillgänglig på OneCNC-uppdateringsservern.

Läs mer ...